• ABisschop
  • Abisschop2

Ce projet de toiture courbe et d’annexe verticale plutôt qu’horizontale sur une maison existante, renforce sa compacité. La forme courbe permet de couvrir un espace panoramique sans points d’appuis intermédiaires. L’habillage des façades existantes est réalisé en bardage isolé constitué de perches de bois de cèdre. Conception 2014 Surface +/-90m2 Qualité énergétique Performance basse énergie 60kWh par m2 par an en besoin de chauffe (classement PEB B+)

Dit ontwerp van een gebogen daken van een verticale en niet horizontale aanbouw voor een bestaand huis, versterkt de compactheid ervan. De gebogen vorm overspant een panoramische ruimte zonder tussensteunen. De bekleding van de bestaande gevels wordt uitgevoerd in geïsoleerd timmerwerk met latten van cederhout. Ontwerp 2014 Oppervlakte +/-90m2 Energie en milieuconcept Laag energieverbruik dwz 60kWu per m2 per jaar aan verwarmingsbehoeften (gerangschikt PEB B+)